top of page

Подготовительный курс к бариатрической хирургии

Restart Formula Logo

3

1. חשיבות ההפרדה בין אוכל לשתייה לאחר הניתוח.

2. חשיבות לעיסה טובה לאחר הניתוח.

3. מה זה "פיטוביזוארים" ולמה חשוב להימנע מהם לאחר הניתוח?

4. נטילת ויטמינים לאורך כל החיים.

<שם מאמר 1>
<שם מאמר 2>
<שם מאמר 2>
bottom of page